w

Saltens Damp

Gamle Dampskipsgården er i dag en bygård med uteplass, pub og kontorlokaler.

08.08.201812:48 Mathias Nilssen

Historie

Dampskipsgården, eller Dampskibsgården, er en bygård i Bodø beliggende i krysningen mellom Storgata og Hålogalandsgata i byens sentrum. Dampskipsgården var tidligere administrasjonsbygningen til Saltens Dampskibsselskab (SDS), og senere et avdelingskontor til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab.

Gården ble vedtatt bygget på SDS' tomt i 1928, og den ble reist av et eget selskap, AS Administrasjonsbygningen, hvor rederiet var hovedaksjonær. Bygningen ble ferdigstilt i 1931, og var et av få hus som ikke ble ødelagt under bombingen av Bodø i 1940.

I dag er det uteplass, pub og kontorlokaler i bygget.